top of page

Горски създания

Пресъздайте горските създания - независимо дали са животни или приказни герои... Нека направим темата магична, а сайта интересен за посетителите му!

ОЦЕНЯВАНЕ

 

Децата се оценяват в три възрастови групи-до 8г., до 12г. и до 18г.

Критериите ни са:

-близост до темата;

-проявена фантазия

-оригиналност;

-съчетаване на  цветовете;

-композиция

5
7
8
9
10
11
12
13

"ГОРСКИ СЪЗДАНИЯ"
24.10.2023 - 31.01.2024г.

Михаела Кръстева

Михаела Кръстева

4г.

гр.Искър

Стефания Попова

Стефания Попова

10г.

гр.Варна

Елеонора Кузменко

Елеонора Кузменко

7г.

гр.Бяла

Мария Димова

Мария Димова

14г.

гр.София

Александър Савов

Александър Савов

16г.

гр.София

Иван Донков

Иван Донков

13г.

гр.София

Дилек Мюмюн

Дилек Мюмюн

14г.

гр.Кърджали

Стефан Иванов

Стефан Иванов

5г.

гр.Тервел

Емир Бейзад

Емир Бейзад

6г.

гр.Тервел

Боян Стойчев

Боян Стойчев

5г.

гр.Варна

Кайла Митев

Кайла Митев

8г.

гр.Кобленц

Германия

Елиз Мейдин

Елиз Мейдин

11г.

"Огледало"

гр.Варна

Виктория Златева

Виктория Златева

16г.

Велислава Дечева

Велислава Дечева

8г.

Ливия Трифинова

Ливия Трифинова

11г.

гр.София

Ванея Митев

Ванея Митев

8г.

гр.Кобленц

Германия

Никола Нешовски

Никола Нешовски

4г.

гр.Искър

Деяна Станоева

Деяна Станоева

5г.

Елеонора Кузменко

Елеонора Кузменко

7г.

гр.Бяла

Мила Михова

Мила Михова

6г.

гр.София

Стефани Гочева

Стефани Гочева

4г.

гр.Искър

Калоян Тодоров

Калоян Тодоров

13г.

гр.София

Румина Чалъкова

Румина Чалъкова

11г.

гр.Пазарджик

Антония Николаева

Антония Николаева

5г.

ДГ "Пролет"

гр.Пазарджик

Рея Кискинова

Рея Кискинова

11г.

гр.София

Борислав Валентинов

Борислав Валентинов

5г.

гр.Варна

Виктория Жекова

Виктория Жекова

12г.

"Огледало"

гр.Варна

Амели Пелкманс

Амели Пелкманс

11г.

"Огледало"

Варна

Александра Якетова

Александра Якетова

12г.

гр.Благоевград

Владислав Георгиев

Владислав Георгиев

7г.

Траяна Найденова

Траяна Найденова

17г.

с.Велковци

Раян Величков

Раян Величков

4г.

гр.Искър

Елеонора Кузменко

Елеонора Кузменко

7г.

гр.Бяла

Елеонора Кузменко

Елеонора Кузменко

7г.

гр.Бяла

Рая Крумова

Рая Крумова

13г.

гр.София

Йоана Стоянова

Йоана Стоянова

14г.

гр.София

Благой Дечев

Благой Дечев

5г.

Румина Чалъкова

Румина Чалъкова

11г.

гр.Пазарджик

София Радева

София Радева

6г.

гр.Тервел

Тодор Тодоров

Тодор Тодоров

10г.

гр.Варна

Християн Михнев

Християн Михнев

8г.

гр.Варна

Леа Иванова

Леа Иванова

7г.

"Огледало"

гр.Варна

Амели Пелкманс

Амели Пелкманс

11г.

"Огледало"

гр.Варна

Симона Груева

Симона Груева

12г.

гр.Благоевград

Дарина Александрова

Дарина Александрова

10г.

гр.София

Магдалена Бойчева

Магдалена Бойчева

5г.

с.Велковци

Радостин Манев

Радостин Манев

4г.

гр.Искър

Елеонора Кузменко

Елеонора Кузменко

7г.

гр.Бяла

Елеонора Кузменко

Елеонора Кузменко

7г.

гр.Бяла

Полина Кънчева

Полина Кънчева

12г.

гр.София

Стефан Стойчев

Стефан Стойчев

6г.

гр.Варна

Ърмак Неждет

Ърмак Неждет

8г.

гр.Тервел

Борислав Маринов

Борислав Маринов

5г.

гр.Тервел

Джерен Джемалдин

Джерен Джемалдин

6г.

гр.Тервел

Марио Лазаров

Марио Лазаров

5г.

гр.Варна

Катя Крушова

Катя Крушова

12г.

гр.Благоевград

Константина Иванова

Константина Иванова

11г.

"Огледало"

гр.Варна

Константин Попов

Константин Попов

5г.

гр.Самоков

Светослава Илиева

Светослава Илиева

12г.

гр.Благоевград

Теодора Бенчева

Теодора Бенчева

12г.

гр.София

Мария Димова

Мария Димова

14г.

Humble 40x40cm.JPG
Реклама д-р Гяуров.png
bottom of page