1ви Март -30ти Април 2015

 

АФРИКА !

Нарисувайте рисунка която да покаже животинския и растителния свят на Африка. Не забравяйте че този континент не се изчерпва с лъвове, камили, зебри и слонове. Ако разгледате атлас, ще откриете кътчета, които са част от Африка но в същото време са съвсем различни от континента. На о-в Мадагаскар не живеят пингвини ( :) ), но там има животни които не се срещат никъде другаде. На друго място, в Руанда, са остнали последните горили живеещи на свобода сред природата. 

Деца които ще участват за първи път, могат да изтеглят регистрационната бланка от ТУК.  Нека родител я попълни ръчно за да ни изпратите цифровото й копие заедно с картината ви.Удобство за нас ще бъде, ако файла с рисунката който изпращате, носи името на участника, изписано с латински букви.

ОЦЕНЯВАНЕ

 

Децата се оценяват в три възрастови групи-до 8г., до 12г. и до 18г.

Критериите ни са:

-близост до темата;

-проявена фантазия

-оригиналност;

-съчетаване на  цветовете;

-композиция

5
6
следваща

ПТИЦИ, 23.03 - 01.06.2017

Соня Клисарова,11г. школа "Идея" гр.Варна

Христо Георгиев,10г. школа "Идея" гр.Варна

Борис Бодев,18г. школа "Идея" гр.Варна

Анна Тотева, 11г. гр.София

Мария Тотева, 7г. гр.София

Зюмбюла Кръстинова Данчева, 9г. гр. Хасково

Тейнур Миткова, 9г гр. Хасково

Неждие Илмаз, 9г. гр. Хасково

Гюлер Робева 9г. гр. Хасково

Цветелина Христева, 11г. арт клуб "Криси" гр.Пазарджик

Зорница Бонева, 11г. гр.Пловдив

Здравко Пламенов Русев, 13г.

Виктория Цветкова, 9г. арт клуб "Криси" гр.Пазарджик

Шени Моллова, 13г. гр.София

Петър Михайлов, 10г. арт клуб "Криси" гр.Пазарджик

Нели Тодорова, 6г. арт клуб "Криси" гр.Пазарджик

Людмила Василева, 12г. арт клуб "Криси" гр.Пазарджик

Илияна Нутчева, 9г. арт клуб "Криси" гр.Пазарджик

Гергана Суродгийска, 9г. арт клуб "Криси" гр.Пазарджик

Гергана Загорска, 8г. арт клуб "Криси" гр.Пазарджик

Анелия Благова, 11г. арт клуб "Криси" гр.Пазарджик

Стефан Дуцов 4г ЦПЛР-ОДК Козлодуй гр.Козлодуй

Никола Василев 10г ЦПЛР-ОДК Козлодуй гр.Козлодуй

Мира Томова 8г ЦПЛР-ОДК Козлодуй гр.Козлодуй

Мария Петкова 10г ЦПЛР-ОДК Козлодуй гр.Козлодуй

Илияна Ганчева 16г ЦПЛР-ОДК Козлодуй гр.Козлодуй

Ивена Дишева 7г ЦПЛР-ОДК Козлодуй гр.Козлодуй

Ивена Дишева 7г ЦПЛР-ОДК Козлодуй гр.Козлодуй

Елица Петрова 14г ЦПЛР-ОДК Козлодуй гр.Козлодуй

Елица Петрова 4г ЦПЛР-ОДК Козлодуй гр.Козлодуй

Диана Иванова 9г ЦПЛР-ОДК Козлодуй гр.Козлодуй

Гергана Принова 16г ЦПЛР-ОДК Козлодуй гр.Козлодуй

Деница Няголова 8г ЦПЛР-ОДК Козлодуй гр.Козлодуй

Божидар Петров 7г ЦПЛР-ОДК Козлодуй гр.Козлодуй

Румяна Тодорова, 9г. гр.Варна

Виктория Пенкова 14г ЦПЛР-ОДК Козлодуй гр.Козлодуй

Белослава Балкова 10г ЦПЛР-ОДК Козлодуй гр.Козлодуй

Папагал
Папагал

Александра Цветкова, 9г. гр. Плевен

Зорница Михайлова, 11г. гр.Дупница

Феникс
Феникс

Александра Цветкова, 9г. гр. Плевен

Зорница Михайлова, 11г. гр.Дупница

Мартин Стоянов Иванов, 9г., ателие "ИМПРЕСИЯ", гр.Стара Загора

Мирослава Дамянова Дакова, 12г., ателие "ИМПРЕСИЯ", гр.Стара Загора

Михаела Диянова Гагалова, 16г., ателие "ИМПРЕСИЯ", гр.Стара Загора

Михаела Диянова Гагалова, 16г., ателие "ИМПРЕСИЯ", гр.Стара Загора

Павлин Пламенов Русев, 10г., ателие "ИМПРЕСИЯ" гр.Стара Загора

Рая Стойчева, 6г. ателие "Шарени пръсти" гр.Търговище

Теодора Славова Генова, 10г., ателие "ИМПРЕСИЯ", гр.Стара Загора