1/7
1/9

ARTCONTESTO

Място за детски конкурси по изобразително изкуство.

Творците търсят изява, нека им я осигурим! 

 

НАШИТЕ НОВИНИ
РАЗГЛЕДАЙТЕ КЛАСИРАНИЯТА ПО НЯКОИ ПРЕДИШНИ ТЕМИ

НА ВНИМАНИЕТО НА ШКОЛИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Нашите конкурси, могат да бъдат  идеалния мотиватор за децата от вашите школи!

 

Експериментирайте нови техники с малките творци и чрез участието им тук, вие ще получавате желаната обратна връзка за постигнатото. УСПЕХ !

ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО

Във връзка с въпроси които биха възникнали при разглеждането на сайта, предлагаме тук, на вниманието на всички, 'ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА", валиден към настоящият момент на територията на Република България.

КОНКУРСИТЕ

На всеки три месеца се обявява тема. Децата рисуват без ограничения на стила, материалите и техниката.

Участието е напълно безплатно! Децата изпращат на имейла ни само добре направени цифрови снимки на творбите си.

С изпращането на рисунка, изпращащият декларира, че е запознат и приема условията описани в Декларацията за участие. Декларацията може да прочетете ТУК.   С нея родител, настойник или упълномощен, дава съгласието си детето да участва и творбата му да бъде публикувана.

 

Сайтът е насочен към цялото семейство, така че, активната  роля на родителите с напътствия и помощ при предаване на творбата е незаменима и очаквана. Все пак самата рисунка трябва да бъде дело единствено на детето.

 

Оценяването на предадените работи е в продължение на 15 дни след всеки конкурс.

Собственик на ARTCONTESTOR.com e ТКТехнолоджи ЕООД,

адрес на регистрация: България, гр.Велико Търново, 5000,

ул.Асен Русков №5А, ЕИК:104639466 МОЛ:Тодор Колев

Контакти

за участия в конкурси както и за 

въпроси свързани с предадени лични данни, 

можете да се свържете с нас чрез:

email: artcontestor@gmail.com

Ползването на сайта е предмет на следните

©2014 artcontestor.com, създаден за галерия ГАЛАСАРТ от ТКТехнолоджи ЕООД