1ви Март -30ти Април 2015

 

АФРИКА !

Нарисувайте рисунка която да покаже животинския и растителния свят на Африка. Не забравяйте че този континент не се изчерпва с лъвове, камили, зебри и слонове. Ако разгледате атлас, ще откриете кътчета, които са част от Африка но в същото време са съвсем различни от континента. На о-в Мадагаскар не живеят пингвини ( :) ), но там има животни които не се срещат никъде другаде. На друго място, в Руанда, са остнали последните горили живеещи на свобода сред природата. 

Деца които ще участват за първи път, могат да изтеглят регистрационната бланка от ТУК.  Нека родител я попълни ръчно за да ни изпратите цифровото й копие заедно с картината ви.Удобство за нас ще бъде, ако файла с рисунката който изпращате, носи името на участника, изписано с латински букви.

ОЦЕНЯВАНЕ

 

Децата се оценяват в три възрастови групи-до 8г., до 12г. и до 18г.

Критериите ни са:

-близост до темата;

-проявена фантазия

-оригиналност;

-съчетаване на  цветовете;

-композиция

5
следваща
6

"Най-интересната тема"

12.09 - 30.11.2017

Лора Видева, 6 г. арт клуб "Криси" гр.Пазарджик

Гергана Суроджийска ,9 г. арт клуб "Криси" гр.Пазарджик

Илиян Ангелов, 9 г. арт клуб "Криси" гр.Пазарджик

Виктория Цветкова 9 г. арт клуб "Криси" гр.Пазарджик

Илияна Ничева,9г. арт клуб "Криси" гр.Пазарджик

Анна Тотева, 12г. гр.София

Анна Тотева, 12г. гр.София

Анна-Мария Иванова, 11г ОДК "Козлодуй", гр.Козлодуй

Александра Цветкова, 10г. гр.Плевен

Назиле Милкова 9г. гр. Хасково

Теодора Каменова, 10 г. ОДК "Козлодуй" гр.Козлодуй

Неждие Илмаз 9 г. гр. Хасково

Юсеин Юлиянов, 9 г. гр. Хасково

Йолина Струнчева 12 г. Школа "Магия 7" гр. Варна

Йолина Струнчева 12 г. Школа "Магия 7" гр. Варна

Виолета Николова, 16 г. гр. Плевен

Виктор Василев, 6 г. ДГ "Слънце" гр.Плевен

Силвия Пекунова, 11г. ОДК "Козлодуй" гр. Козлодуй

Симона Янкова, 10 г. ОДК "Козлодуй" гр. Козлодуй

София Йорданова, 5 г. ОДК "Козлодуй" гр.Козлодуй

София Йорданова, 5 г. ОДК "Козлодуй" гр.Козлодуй

Полина Иванова, 13 г.

Ванеса Наумова, 5 г. ОДК "Козлодуй" гр. Козлодуй

Стела Павлова, школа "Дон Кези" гр. Дупница

Виктор Василев, 6 г. ДГ "Слънце" гр.Плевен

Мира Томова, 9 г. ОДК "Козлодуй" гр. Козлодуй

Мирослава Маринова, 13г. гр.Козлодуй

4