1ви Март -30ти Април 2015

 

АФРИКА !

Нарисувайте рисунка която да покаже животинския и растителния свят на Африка. Не забравяйте че този континент не се изчерпва с лъвове, камили, зебри и слонове. Ако разгледате атлас, ще откриете кътчета, които са част от Африка но в същото време са съвсем различни от континента. На о-в Мадагаскар не живеят пингвини ( :) ), но там има животни които не се срещат никъде другаде. На друго място, в Руанда, са остнали последните горили живеещи на свобода сред природата. 

Деца които ще участват за първи път, могат да изтеглят регистрационната бланка от ТУК.  Нека родител я попълни ръчно за да ни изпратите цифровото й копие заедно с картината ви.Удобство за нас ще бъде, ако файла с рисунката който изпращате, носи името на участника, изписано с латински букви.

ОЦЕНЯВАНЕ

 

Децата се оценяват в три възрастови групи-до 8г., до 12г. и до 18г.

Критериите ни са:

-близост до темата;

-проявена фантазия

-оригиналност;

-съчетаване на  цветовете;

-композиция

5
следваща
6

"Най-интересната тема"

12.09 - 30.11.2017

Лора Видева, 6 г. арт клуб "Криси" гр.Пазарджик

press to zoom

Гергана Суроджийска ,9 г. арт клуб "Криси" гр.Пазарджик

press to zoom

Илиян Ангелов, 9 г. арт клуб "Криси" гр.Пазарджик

press to zoom

Виктория Цветкова 9 г. арт клуб "Криси" гр.Пазарджик

press to zoom

Илияна Ничева,9г. арт клуб "Криси" гр.Пазарджик

press to zoom

Анна Тотева, 12г. гр.София

press to zoom

Анна Тотева, 12г. гр.София

press to zoom

Анна-Мария Иванова, 11г ОДК "Козлодуй", гр.Козлодуй

press to zoom

Александра Цветкова, 10г. гр.Плевен

press to zoom

Назиле Милкова 9г. гр. Хасково

press to zoom

Теодора Каменова, 10 г. ОДК "Козлодуй" гр.Козлодуй

press to zoom

Неждие Илмаз 9 г. гр. Хасково

press to zoom

Юсеин Юлиянов, 9 г. гр. Хасково

press to zoom

Йолина Струнчева 12 г. Школа "Магия 7" гр. Варна

press to zoom

Йолина Струнчева 12 г. Школа "Магия 7" гр. Варна

press to zoom

Виолета Николова, 16 г. гр. Плевен

press to zoom

Виктор Василев, 6 г. ДГ "Слънце" гр.Плевен

press to zoom

Силвия Пекунова, 11г. ОДК "Козлодуй" гр. Козлодуй

press to zoom

Симона Янкова, 10 г. ОДК "Козлодуй" гр. Козлодуй

press to zoom

София Йорданова, 5 г. ОДК "Козлодуй" гр.Козлодуй

press to zoom

София Йорданова, 5 г. ОДК "Козлодуй" гр.Козлодуй

press to zoom

Полина Иванова, 13 г.

press to zoom

Ванеса Наумова, 5 г. ОДК "Козлодуй" гр. Козлодуй

press to zoom

Стела Павлова, школа "Дон Кези" гр. Дупница

press to zoom

Виктор Василев, 6 г. ДГ "Слънце" гр.Плевен

press to zoom

Мира Томова, 9 г. ОДК "Козлодуй" гр. Козлодуй

press to zoom

Мирослава Маринова, 13г. гр.Козлодуй

press to zoom
4