1ви Март -30ти Април 2015

 

АФРИКА !

Нарисувайте рисунка която да покаже животинския и растителния свят на Африка. Не забравяйте че този континент не се изчерпва с лъвове, камили, зебри и слонове. Ако разгледате атлас, ще откриете кътчета, които са част от Африка но в същото време са съвсем различни от континента. На о-в Мадагаскар не живеят пингвини ( :) ), но там има животни които не се срещат никъде другаде. На друго място, в Руанда, са остнали последните горили живеещи на свобода сред природата. 

Деца които ще участват за първи път, могат да изтеглят регистрационната бланка от ТУК.  Нека родител я попълни ръчно за да ни изпратите цифровото й копие заедно с картината ви.Удобство за нас ще бъде, ако файла с рисунката който изпращате, носи името на участника, изписано с латински букви.

ОЦЕНЯВАНЕ

 

Децата се оценяват в три възрастови групи-до 8г., до 12г. и до 18г.

Критериите ни са:

-близост до темата;

-проявена фантазия

-оригиналност;

-съчетаване на  цветовете;

-композиция

3
6

"ПЪТЕШЕСТВИЕ"

03.01.2020 - 03.05.2020

Павел Арсов, 9г. школа "Чифлигарови" гр. Шумен

Ивайла Иванова, 11г. школа "Чифлигарови" гр. Шумен

Дениз Рухи, 7г. школа "Чифлигарови" гр. Шумен

Габриела Арабаджиева, 10г. школа "Чифлигарови" гр.Шумен

Рада Петрова, 8г. център за изкуства, култура и образование гр. София

Магдалена-Анна Йосифова, 9г. център за изкуства, култура и образование гр. София

Магдалена-Анна Йосифова, 9г. център за изкуства, култура и образование гр. София

Денислав Киранов, 8г. център по изкуства, култура и образование гр.София

Денислав Киранов, 8г. център по изкуства, култура и образование гр.София

Бояна Иванова, 11г. център по изкуства, култура и образование гр.София

Борис Кайджиев, 9г. школа "Чифлигарови" гр. Шумен

Богдана Михайловска, 10г. център по изкуства, култура и образование гр.София

Белинда Якуб, 12г. школа "Чифлигарови" гр.Шумен

Даная Галинова, 8г. школа "Чифлигарови" гр. Шумен

Деа Антониева, 7г. школа "Чифлигарови" гр. Шумен

Теодора Свиленова, 11г. школа "Чифлигарови" гр.Шумен

Деница Александрова, 8г. школа "Чифлигарови" гр.Шумен

Емили Орелова, 16г. гр.Смолян

Ниляй Сезгинова, 8 г. гр. Попово

Ивайла Петрова,16 г. гр. Попово

Вяра Стоянова,11 г. гр. Попово

Кристина Георгиева, 11г. гр. Попово

Рая Тодорова,12 г. гр. Попово

Кристина Георгиева,11г гр.Попово

Кристина Анкова, 9 г. гр.Попово

Виктория Денчева, 15 г. гр.Попово

Бурчин Билял, 9 г. гр. Попово

Анифе Моллова, 10 г. гр.Попово

Мария Загорняк, 6 г. гр. Попово

Мила Енева, 10 г. Читалище "Алеко Константинов" гр.София

Божидара Стефанова, 10г. гр.Попово

Михаела Михова, 9 г. гр.Попово

Йоана Максимова, 14 г. гр.Попово

Стефания Георгиева, 11г. Център за изкуства, култура и образование гр.София

Мелани Александрова, 10г. Център за изкуства, култура и образование гр.София

Симона Илиева,12г. Център за изкуства, култура и образование гр.София

Петя Велева, 11г. Център за изкуства, култура и образование гр.София

Марина Раданска, 6г. Център за изкуства, култура и образование гр.София

Кристина Сашева, 11г. ОУ "Паисий Хилендарски" с. Сотиря

Дарина Николова, 11г. Център за изкуства, култура и образование гр.София

Даная Ласкина, 12г. гр.Самоков

Марина Вардолова, 7г. с.Милковица обл.Плевен

Нинко Павлович, 13г.

Нурай Мутула, 13г. с.Люляково обл. Бургас

Нинко Павлович, 13г.

Сияна Таслакова, 9г. гр. София

Марина Райчева, 9г. гр. Провадия

Селен Идрис, 14г. гр.Шумен

Кубрат, 8г. гр.София

Георги Грънчаров, 7г.

Тервел Върбанов, 10г. дом на енергетика гр.Козлодуй

Андрея Ценова, 11г. дом на енергетика гр. Козлодуй

Дария Теркова,11г. дом на енергетика гр. Козлодуй

Владимир Смиленов, 8г. дом на енергетика гр.Козлодуй

Николай Симов, 6г. дом на енергетика гр.Козлодуй

Мартина Людмилова, 9г. дом на енергетика гр. Козлодуй

Симона Василева,13г. гр. Сливен

Александра Иванова,11г. дом на енергетика гр.Козлодуй

Боряна Кирова, 9г. дом на енергетика гр. Козлодуй

Симона Василева,13г. гр. Сливен