"СРАМЕЖЛИВИЯТ"

Маслени бои на платно

размер на платното: 65x81см.

без рамка

Срамежливият