top of page
Школата по изобразително изкуство с ръководител Светозара Кузева съществува повече от 20 години.
От 2020 ателието се помества в читалище Виделина в град Пазарджик.
Децата, които се обучават са 50. През 2021 година, участвахме в над 24 Национални и Международни конкурса с толкова спечелени награди. Сред по-значимите събития са - направата на скулптурна инсталация и професионален филм на тема "Мисли", участия в международни форуми за визуални изкуства, отличия от университетски конкурси и организиране на благотворителни базари с неща, изработени от талантливите ни деца.

Школа при читалище "Виделина"

0,00 лв.Цена
    bottom of page