RENESANS 3D Текстурна паста 125 ml едро зърнеста. Удобна за полагане с четка и шпакла.

RENESANS 3D Текстурна паста 125 ml едро зърнеста