top of page

ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

"Дъжд" - Оценяване


Остават още два дни до публикуването на класирането.

Тази тема беше истинско предизвикателство за нас, защото броя на участниците изпита предела на капацитета ни да обработваме и публикуваме.


Въпреки всичко, никой няма да бъде ощетен!


Вече имаме одобрен проекта на грамотата за участие и всички които останат некласирани, но премериха техника и креативност, ще могат да заредят файла от сайта и да разпечатат и попълнят с имената си един екземпляр за спомен.


Оценяването на произведение на изкуството винаги е субективно. Знаете как "мацаници" за едни, за други ценители са нищо по-малко от шедьовър. Така е и сега с тези конкурси. Винаги сме обявявали, че представяме едно наше СУБЕКТИВНО класиране. Въпреки че е субективно, ангажимента който сме поели пред участниците е то да бъде БЕЗПРИСТРАСТНО!


Какво означава "безпристрастно" и как го правим?


След като сме заредили всички снимки на рисунки, разделяме ги по възраст в три папки/директории. Гледайки само образа на рисунката, без да обръщаме внимание на името на автора, започваме една по една да ги преглеждаме. Отсяваме в нова под-директория десет, а понякога дори петнадесет или дори двадесет рисунки които ни правят впечатление и от които да изберем победителите. При оценяването, често си припомняме критериите които сме обявили, те ни помагат и когато участниците ги имат предвид това много добре си проличава на творбата им.


Едно от най-важните неща на които обръщаме внимание е, рисунката да е дело САМО на участника. През годините, много пъти сме намеквали за това как помоща на родител или учител е много видима. Ако се помага само с НАПЪТСТВИЯ, това е приемливо, ако обаче виждаме добре школовани контури и щрихи които да бъдат само оцветени от детето, това вече е съавторство. Ние публикуваме и тези творби, но не ги поощтряваме с класиране.


Отностно композициите, ако разпознаем прерисуван оригинал на друг автор, това не е проблем за целите на обучението. Творбата няма да вземе добра оценка за креативност, но може да ни впечатли с техниката на автора си и със съчетанието на цветове и композиция. Така, най-високо оценени от нас остават оригинални творби по оригинални идеи на участника.


Въпреки всичко допускаме, че може би понякога успяваме да бъдем заблудени. Интернет е голям и публикуваните в него образи на чужди готови рисунки са необятно много. Не го правете! Няма смисъл! Целта на конкурсите които правим не е да получите обявените художествени материали! Целта и основната награта е участниците да имат място на което да премерят таланта си и да следят развитието си. С чужда рисунка няма да го постигнете, нито ще бъдете удовлетворени когато я публикуваме с вашето име.


Посланията които даваме са много и знаем че попадат на точното място, затова пожелаваме успех на всички!

След класирането ще има следващи теми, продължавайте да ни затруднявате с голям брой участия...Comentários


bottom of page