top of page

ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Нашият постер

Започнахме разпространението на плакатът на сайта.

Нашето послание е че ARTCONTESTOR.com е място за изява на вашите деца. Нашата мисия е да насърчаваме активността и състезателният дух!

Ако сте заинтересовани да изтеглите файла и да ни помогнете в разпространението му, то това може да стане ТУК

bottom of page