ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Леонардо -художникът инженер, 2015


Конкурсът, посветен на изобретенията на ренесансовия гений се развива много добре. Много ни радва че виждаме опити да се следват техниките на самия Леонардо. Например, при подготовката, картината е предшествана от множество скици и проучвания, които някой участници споделиха с нас...С изненада откриваме че предизвикваме голяма ангажираност от страна на художествените ръководители и родителите на децата...В участниците, виждаме разпалване на интерес към инженерната професия...за което май министъра на инженерите ще трябва да ни е благодарен :).

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Собственик на ARTCONTESTOR.com e ТКТехнолоджи ЕООД,

адрес на регистрация: България, гр.Велико Търново, 5000,

ул.Асен Русков №5А, ЕИК:104639466 МОЛ:Тодор Колев

Контакти

за участия в конкурси както и за 

въпроси свързани с предадени лични данни, 

можете да се свържете с нас чрез:

email: artcontestor@gmail.com

Ползването на сайта е предмет на следните

©2014 artcontestor.com, създаден за галерия ГАЛАСАРТ от ТКТехнолоджи ЕООД