top of page

ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Леонардо -художникът инженер, 2015


Конкурсът, посветен на изобретенията на ренесансовия гений се развива много добре. Много ни радва че виждаме опити да се следват техниките на самия Леонардо. Например, при подготовката, картината е предшествана от множество скици и проучвания, които някой участници споделиха с нас...С изненада откриваме че предизвикваме голяма ангажираност от страна на художествените ръководители и родителите на децата...В участниците, виждаме разпалване на интерес към инженерната професия...за което май министъра на инженерите ще трябва да ни е благодарен :).

bottom of page