ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Фестивал "Созополис",2015


Скъпи приятели,

Имаме удоволствието да ви информираме че сме поканени за партньори на Фестивал 'Созополис', 2015.

От 29 май до 02 юни 2015 г. в община Созопол ще се проведе четвъртото издание на фестивал „Созополис”. В рамките на фестивала, насочваме вашето внимание към конкурса “Изобразително, приложно и фото изкуство”: „Созопол в моите очи“

Темата на конкурса в раздел „Изобразително изкуство, приложно и фото изкуство” цели да отрази най-красивите природни, архитектурни и културни забележителности на Созопол, най-впечатляващите обичаи и празници, история и съвременност, и неповторимия образ на града в очите на творците.

Конкурсът е насочен както към индивидуални участници, така и към арт школи и клубове.

Участващите в конкурса могат да бъдат деца, младежи и възрастни.

1. Първа възрастова група - 5 до 14 години

2. Втора възрастова група - 15 до 24 години

3.Трета възрастова група - от 25 години нагоре

За повече подробности, изтеглете ПОКАНА с детайлите за конкурса които ви интересуват от ТУК и ПРОГРАМА на фестивала ТУК

ARTOCONTESTOR.com ще продължи да ви информира за фестивала. Очакваме вашите въпроси и активно участие!

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Собственик на ARTCONTESTOR.com e ТКТехнолоджи ЕООД,

адрес на регистрация: България, гр.Велико Търново, 5000,

ул.Асен Русков №5А, ЕИК:104639466 МОЛ:Тодор Колев

Контакти

за участия в конкурси както и за 

въпроси свързани с предадени лични данни, 

можете да се свържете с нас чрез:

email: artcontestor@gmail.com

Ползването на сайта е предмет на следните

©2014 artcontestor.com, създаден за галерия ГАЛАСАРТ от ТКТехнолоджи ЕООД