ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

През месец МАЙ ви представяме, ОУ 'Св. Климент Охридски', гр.Бургас

May 3, 2015

 

Основно Училище „ Св. Климент  Охридски ”  град Бургас е със 130 годишна история, в него се обучават 618 деца от 47 учители и възпитатели в дневна и в целодневна организация.

              Мисията на училището е да осигурява качествено и достъпно образование според държавните образователни изисквания и стандарти. Работи за развитие и изява на интересите и способностите на децата в училище, подпомага формирането на гражданско съзнание и отговорно   поведение.
          Училището има   обновена  училищна  база и добри условия за учебна дейност - 24 класни стаи, 2 компютърни кабинети , училищна библиотека, хореографска зала, фитнес зала и физкултурен салон.

          Наред с учебната дейност учениците са активно ангажирани в извънкласни дейности като арт-студиа, танцов ансамбъл, театрално студио, пленери, спортни секции, клубове по интереси, а по проект  „УСПЕХ”  на  МОН работят 20 групи и обхващат 222 ученици.

           Учениците се класират на призови места на общински, национални състезания, конкурси, олимпиади.  Много са участията в  международни конкурси и фестивали.

          Учителската ни колегия е от педагози с висока академична подготовка и участие в национални и международни програми за поддържаща  квалификация и развитие на професионалните умения. Голяма част от учителите използват съвременните методи на обучение и преподаване. Училището ни е с висок имидж в района, а желаещите да постъпят в него са много повече от възможностите на училището.

         В последните години разнообразната по характер учебна и извънучебна дейност се провежда в сериозно обновена среда, като се използват възможностите на наличната база. Осъвременените класни стаи направиха възможно използването на иновационни технологии в учебния процес и извънкласни дейности за качествено образование и обучение на децата. Те прекрасно  се вписват в  арт-атмосферата, създавана от стенописи,  цветни пана,  детска пинакотека, сътворени от известни бургаски  художници, учители,  ученици и родители.

         Часовете по изобразително изкуство се водят от  трима учители : Стоян Евтимов, Таня Панайотова, Иван Турманов, които работят с децата от първи до седми клас за развитието на творческите умения, талант  и креативност.            

         В онлайн конкурсите на AR​T CONTESTOR  участват ученици от   III, IV класове . Те работят  всеотдайно и с голямо желание и интерес  по темите, поставяни от сайта на галерията. Получават  и  грамоти за отлично представяне

Please reload

Featured Posts

ARTweekend - ЛОГО-то!

May 24, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts

December 6, 2019

October 6, 2019

Please reload

Search By Tags
Please reload