top of page

ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

През месец МАЙ ви представяме, ОУ 'Св. Климент Охридски', гр.Бургас


Основно Училище „ Св. Климент Охридски ” град Бургас е със 130 годишна история, в него се обучават 618 деца от 47 учители и възпитатели в дневна и в целодневна организация.

Мисията на училището е да осигурява качествено и достъпно образование според държавните образователни изисквания и стандарти. Работи за развитие и изява на интересите и способностите на децата в училище, подпомага формирането на гражданско съзнание и отговорно поведение. Училището има обновена училищна база и добри условия за учебна дейност - 24 класни стаи, 2 компютърни кабинети , училищна библиотека, хореографска зала, фитнес зала и физкултурен салон.

Наред с учебната дейност учениците са активно ангажирани в извънкласни дейности като арт-студиа, танцов ансамбъл, театрално студио, пленери, спортни секции, клубове по интереси, а по проект „УСПЕХ” на МОН работят 20 групи и обхващат 222 ученици.

Учениците се класират на призови места на общински, национални състезания, конкурси, олимпиади. Много са участията в международни конкурси и фестивали.

Учителската ни колегия е от педагози с висока академична подготовка и участие в национални и международни програми за поддържаща квалификация и развитие на професионалните умения. Голяма част от учителите използват съвременните методи на обучение и преподаване. Училището ни е с висок имидж в района, а желаещите да постъпят в него са много повече от възможностите на училището.

В последните години разнообразната по характер учебна и извънучебна дейност се провежда в сериозно обновена среда, като се използват възможностите на наличната база. Осъвременените класни стаи направиха възможно използването на иновационни технологии в учебния процес и извънкласни дейности за качествено образование и обучение на децата. Те прекрасно се вписват в арт-атмосферата, създавана от стенописи, цветни пана, детска пинакотека, сътворени от известни бургаски художници, учители, ученици и родители.

Часовете по изобразително изкуство се водят от трима учители : Стоян Евтимов, Таня Панайотова, Иван Турманов, които работят с децата от първи до седми клас за развитието на творческите умения, талант и креативност.

В онлайн конкурсите на AR​T CONTESTOR участват ученици от III, IV класове . Те работят всеотдайно и с голямо желание и интерес по темите, поставяни от сайта на галерията. Получават и грамоти за отлично представяне

bottom of page