ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

НОВ адрес на галерия Галас Арт


Приятели, искаме да ви уведомим предварително за предстоящото преместване на галерия Галас Арт на нов адрес.

От 01.06.2015г., нашият адрес ще бъде:

гр.Стара Загора,6000,

ул.К.Ганчев №85.

галерия Галас Арт

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Собственик на ARTCONTESTOR.com e ТКТехнолоджи ЕООД,

адрес на регистрация: България,гр.Велико Търново,5000,

ул.Асен Русков №5А, ЕИК:104639466 МОЛ:Тодор Колев

Ползването на сайта е предмет на следните

Контакти

за участия в конкурси както и за 

въпроси свързани с предадени лични данни,

можете да се свържете с нас чрез:

email: artcontestor@gmail.com

©2014 artcontestor.com, създаден за галерия ГАЛАС АРТ от ТКТехнолоджи ЕООД