top of page

ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

НОВ адрес на галерия Галас Арт


Приятели, искаме да ви уведомим предварително за предстоящото преместване на галерия Галас Арт на нов адрес.

От 01.06.2015г., нашият адрес ще бъде:

гр.Стара Загора,6000,

ул.К.Ганчев №85.

галерия Галас Арт

bottom of page