top of page

ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

НОВ адрес на галерия Галас Арт


IMG-20150509-04512.jpg

Приятели, искаме да ви уведомим предварително за предстоящото преместване на галерия Галас Арт на нов адрес.

От 01.06.2015г., нашият адрес ще бъде:

гр.Стара Загора,6000,

ул.К.Ганчев №85.

галерия Галас Арт

bottom of page