top of page

ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Нашите 300 за Данчо Петев


Днес имах удоволствието да присъствам на концерт на Българския Принс....Данчо Петев...

Както всички знаете, той е втората кауза която подкрепяме!

За първи път успяхме да продадем 5 картини на победители в нашите конкурси ... за по-малко от един месец!

Сумата е предадена! Нашите благодарности са към вас децата, родителите и ръководителите които подкрепяте начинанието ни! Благодарим и на ценителите които купуват и излагат в домовете си вашите страхотни рисунки!

Аз съм уверен че г-н Божков, художествен ръководител на Данчо, скоро ще ми разкаже как са изхарчени парите и ние ще публикуваме информацията за вас.

ПРОДЪЛЖАВАМЕ!

bottom of page