ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Нашите 300 за Данчо Петев


Днес имах удоволствието да присъствам на концерт на Българския Принс....Данчо Петев...

Както всички знаете, той е втората кауза която подкрепяме!

За първи път успяхме да продадем 5 картини на победители в нашите конкурси ... за по-малко от един месец!

Сумата е предадена! Нашите благодарности са към вас децата, родителите и ръководителите които подкрепяте начинанието ни! Благодарим и на ценителите които купуват и излагат в домовете си вашите страхотни рисунки!

Аз съм уверен че г-н Божков, художествен ръководител на Данчо, скоро ще ми разкаже как са изхарчени парите и ние ще публикуваме информацията за вас.

ПРОДЪЛЖАВАМЕ!

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Собственик на ARTCONTESTOR.com e ТКТехнолоджи ЕООД,

адрес на регистрация: България, гр.Велико Търново, 5000,

ул.Асен Русков №5А, ЕИК:104639466 МОЛ:Тодор Колев

Контакти

за участия в конкурси както и за 

въпроси свързани с предадени лични данни, 

можете да се свържете с нас чрез:

email: artcontestor@gmail.com

Ползването на сайта е предмет на следните

©2014 artcontestor.com, създаден за галерия ГАЛАСАРТ от ТКТехнолоджи ЕООД