ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Новата галерия Галас Арт


Имаме удоволствието да ви съобщим, че от 01ви Юни, 2015г., галерия Галас Арт е вече на нов адрес. Вярваме че това събитие отваря нови хоризонти пред нас. Ентусиазирани сме, заедно с вашата подкрепа и съучастие, да продължаваме да амбицираме децата за изгражането им като добри личности жадни за успех и реализации.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Собственик на ARTCONTESTOR.com e ТКТехнолоджи ЕООД,

адрес на регистрация: България, гр.Велико Търново, 5000,

ул.Асен Русков №5А, ЕИК:104639466 МОЛ:Тодор Колев

Контакти

за участия в конкурси както и за 

въпроси свързани с предадени лични данни, 

можете да се свържете с нас чрез:

email: artcontestor@gmail.com

Ползването на сайта е предмет на следните

©2014 artcontestor.com, създаден за галерия ГАЛАСАРТ от ТКТехнолоджи ЕООД