top of page

ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Новата галерия Галас Арт


Имаме удоволствието да ви съобщим, че от 01ви Юни, 2015г., галерия Галас Арт е вече на нов адрес. Вярваме че това събитие отваря нови хоризонти пред нас. Ентусиазирани сме, заедно с вашата подкрепа и съучастие, да продължаваме да амбицираме децата за изгражането им като добри личности жадни за успех и реализации.

bottom of page