ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Можем ли винаги да сме различни в това с което се заемем?


А сега?

Продължаваме, с нови идеи и проекти, с нови приятели и хора от които можем да черпим вдъхновение. Следвайки политиката ни, да сме отдадени на изкуството и децата, ние достигнахме до извода че Стара Загора има нужда от това което активно правят школи и преподаватели в други градове. Децата на Стара Загора, заслужават отдадеността която виждаме в ръководителите на нашите малки участници.

Можем ли да добавим нещо от нас и да сме различни в това ново начинание? ... Въпрос на който самите ние търсим отговор.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Собственик на ARTCONTESTOR.com e ТКТехнолоджи ЕООД,

адрес на регистрация: България, гр.Велико Търново, 5000,

ул.Асен Русков №5А, ЕИК:104639466 МОЛ:Тодор Колев

Контакти

за участия в конкурси както и за 

въпроси свързани с предадени лични данни, 

можете да се свържете с нас чрез:

email: artcontestor@gmail.com

Ползването на сайта е предмет на следните

©2014 artcontestor.com, създаден за галерия ГАЛАСАРТ от ТКТехнолоджи ЕООД