top of page

ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Можем ли винаги да сме различни в това с което се заемем?


А сега?

Продължаваме, с нови идеи и проекти, с нови приятели и хора от които можем да черпим вдъхновение. Следвайки политиката ни, да сме отдадени на изкуството и децата, ние достигнахме до извода че Стара Загора има нужда от това което активно правят школи и преподаватели в други градове. Децата на Стара Загора, заслужават отдадеността която виждаме в ръководителите на нашите малки участници.

Можем ли да добавим нещо от нас и да сме различни в това ново начинание? ... Въпрос на който самите ние търсим отговор.

bottom of page