top of page

ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Можем ли винаги да сме различни в това с което се заемем?


Наблюдавайки есенните листа ние осъзнаваме, че за нас като организатор на този сайт, отмина едно лято през което популярността на конкурсите ни успя да се поддържа на постигнатите високи нива.

А сега?

Продължаваме, с нови идеи и проекти, с нови приятели и хора от които можем да черпим вдъхновение. Следвайки политиката ни, да сме отдадени на изкуството и децата, ние достигнахме до извода че Стара Загора има нужда от това което активно правят школи и преподаватели в други градове. Децата на Стара Загора, заслужават отдадеността която виждаме в ръководителите на нашите малки участници.

Можем ли да добавим нещо от нас и да сме различни в това ново начинание? ... Въпрос на който самите ние търсим отговор.

bottom of page