ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

ДРУМИ В ДУМИ


Друми в думи - за красивите места в България През месец ноември ви представяме обновения блог http://drumivdumi.com/ , който е посветен на многото природни красоти и културно-исторически места в България. Блогът е богат на полезна и добре поднесена информация за забележителностите, как се стига до тях и някои ценни съвети. Статиите са придружени от богат снимков материал. Амбицията на автора Ели Иванова е да популяризира по-неизвестните места и да покаже, че за да се стигне до тях, в повечето случаи не е никак трудно.

ARTCONTESTOR поздравява за хубавото начинание!

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Собственик на ARTCONTESTOR.com e ТКТехнолоджи ЕООД,

адрес на регистрация: България, гр.Велико Търново, 5000,

ул.Асен Русков №5А, ЕИК:104639466 МОЛ:Тодор Колев

Контакти

за участия в конкурси както и за 

въпроси свързани с предадени лични данни, 

можете да се свържете с нас чрез:

email: artcontestor@gmail.com

Ползването на сайта е предмет на следните

©2014 artcontestor.com, създаден за галерия ГАЛАСАРТ от ТКТехнолоджи ЕООД