top of page

ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

ДРУМИ В ДУМИ


Друми в думи - за красивите места в България През месец ноември ви представяме обновения блог http://drumivdumi.com/ , който е посветен на многото природни красоти и културно-исторически места в България. Блогът е богат на полезна и добре поднесена информация за забележителностите, как се стига до тях и някои ценни съвети. Статиите са придружени от богат снимков материал. Амбицията на автора Ели Иванова е да популяризира по-неизвестните места и да покаже, че за да се стигне до тях, в повечето случаи не е никак трудно.

ARTCONTESTOR поздравява за хубавото начинание!

bottom of page