ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

галерия Галас Арт-на Харогайт Интернешънъл Вижуал Артс Експо 2015


Уважаеми приятели, поради текущото ни участие на Харогайт Интернешънъл Вижуал Артс Експо 2015, провеждащ се във Великобритания, искаме да ви информираме че отговори на ваши имейли и запитвания, както и публикуване на рисунки в конкурса 'Мечтай с нас' ще бъде временно затруднено.

Моля продължавайте да ни пишете а победителите от предишният ни конкурс, могат да изпращат своите оригинални творби на адреса на галерията.

След 25ти Ноември, ще продължим дейността си с пълна сила. Благодаря за интереса ви.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Собственик на ARTCONTESTOR.com e ТКТехнолоджи ЕООД,

адрес на регистрация: България, гр.Велико Търново, 5000,

ул.Асен Русков №5А, ЕИК:104639466 МОЛ:Тодор Колев

Контакти

за участия в конкурси както и за 

въпроси свързани с предадени лични данни, 

можете да се свържете с нас чрез:

email: artcontestor@gmail.com

Ползването на сайта е предмет на следните

©2014 artcontestor.com, създаден за галерия ГАЛАСАРТ от ТКТехнолоджи ЕООД