top of page

ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

галерия Галас Арт-на Харогайт Интернешънъл Вижуал Артс Експо 2015


Уважаеми приятели, поради текущото ни участие на Харогайт Интернешънъл Вижуал Артс Експо 2015, провеждащ се във Великобритания, искаме да ви информираме че отговори на ваши имейли и запитвания, както и публикуване на рисунки в конкурса 'Мечтай с нас' ще бъде временно затруднено.

Моля продължавайте да ни пишете а победителите от предишният ни конкурс, могат да изпращат своите оригинални творби на адреса на галерията.

След 25ти Ноември, ще продължим дейността си с пълна сила. Благодаря за интереса ви.

bottom of page