ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Весела КОЛЕДА! Мирна,здрава и успешна 2016!


Настъпи време на поздрави и пожелания!

Настъпи време, да се замислим какво е най-добро за нас и за нашите приятели...

Настъпи време да бъдем оригинални и откровенни в пожеланията, защото всички очакваме те да се сбъднат.

Весела Коледа на всички вас, малки творци и на вашите учители в живота! Празнувайте и правете планове как ще превърнете мечтите в реалност.

Случи се нещо много важно през 2015та година...тя ни накара да извадим от скрина спомените за пожеланието 'ДА Е МИРНА НОВАТА ГОДИНА!' и да разберем че това не е изтъркано клише а магия, която изречена от всички ще се сбъдне! В момента, ние в България живеем на остров на спокойствието! Ние сме щастливци! Но спокойствието и мирът трябва да се подхранват всеки ден. Екипът на ARTCONTESTOR вярва че общността която сформираме заедно с вас гради мостове между децата...и това е предпоставка както за тяхното индивидуално развитие, така и за бъдещото им общуване, заедно в нашата прекрасна родина.

МИРНА, ЗДРАВА и УСПЕШНА 2016та!

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Собственик на ARTCONTESTOR.com e ТКТехнолоджи ЕООД,

адрес на регистрация: България, гр.Велико Търново, 5000,

ул.Асен Русков №5А, ЕИК:104639466 МОЛ:Тодор Колев

Контакти

за участия в конкурси както и за 

въпроси свързани с предадени лични данни, 

можете да се свържете с нас чрез:

email: artcontestor@gmail.com

Ползването на сайта е предмет на следните

©2014 artcontestor.com, създаден за галерия ГАЛАСАРТ от ТКТехнолоджи ЕООД