top of page

ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Весела КОЛЕДА! Мирна,здрава и успешна 2016!


Настъпи време на поздрави и пожелания!

Настъпи време, да се замислим какво е най-добро за нас и за нашите приятели...

Настъпи време да бъдем оригинални и откровенни в пожеланията, защото всички очакваме те да се сбъднат.

Весела Коледа на всички вас, малки творци и на вашите учители в живота! Празнувайте и правете планове как ще превърнете мечтите в реалност.

Случи се нещо много важно през 2015та година...тя ни накара да извадим от скрина спомените за пожеланието 'ДА Е МИРНА НОВАТА ГОДИНА!' и да разберем че това не е изтъркано клише а магия, която изречена от всички ще се сбъдне! В момента, ние в България живеем на остров на спокойствието! Ние сме щастливци! Но спокойствието и мирът трябва да се подхранват всеки ден. Екипът на ARTCONTESTOR вярва че общността която сформираме заедно с вас гради мостове между децата...и това е предпоставка както за тяхното индивидуално развитие, така и за бъдещото им общуване, заедно в нашата прекрасна родина.

МИРНА, ЗДРАВА и УСПЕШНА 2016та!

bottom of page