top of page

ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Плакатът на Леонардо


Имаме удоволствието да Ви представим плаката за конкурса 'Леонардо- художникът инженер'2016.

Пожелаваме успех на всички които планират да участват!

Запознайте се с инженерните проекти на Леонардо да Винчи и нарисувайте своята оригинална творба!

Оригиналността и неподражаването ще бъдат предимство при оценяването.

Comments


bottom of page