ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Конкурсът Леонардо-художникът инженер'2016 - е открит за участие СЕГА!


Леонардо да Винчи (на италиански: Leonardo di ser Piero da Vinci) (15 април 1452 – 2 май 1519) е знаменит италиански архитект, изобретател, инженер, скулптор и художник от епохата на Ренесанса. За него се казва, че е първообраз на ренесансовия човек и всеобхватен гений.

Конкурсът 'Леонардо-художникът инженер' е ежегоден. Галерия Галас Арт, заедно с партньорите и спонсорите си, го обявяваме вече за трети път! Това е нашия подарък за децата на България които търсят изява. Желаем да провокираме тяхното въображение. Независимо дали сте в България или извън нея, участвайте! Създайте картина с маслени, акрилни бои или батик, посветена на инженерното творчество на Леонардо. Целта ни е, да дадем възможност на всички да видят вашия талант и въображение. Не забравяйте че истинското удовлетворение е когато покажете какво вие лично сте направили. Мама и татко могат да помагат само с идеи! Успех!

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Собственик на ARTCONTESTOR.com e ТКТехнолоджи ЕООД,

адрес на регистрация: България, гр.Велико Търново, 5000,

ул.Асен Русков №5А, ЕИК:104639466 МОЛ:Тодор Колев

Контакти

за участия в конкурси както и за 

въпроси свързани с предадени лични данни, 

можете да се свържете с нас чрез:

email: artcontestor@gmail.com

Ползването на сайта е предмет на следните

©2014 artcontestor.com, създаден за галерия ГАЛАСАРТ от ТКТехнолоджи ЕООД