ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Как да нарисуваме шедьовър?


Как да нарисуваме шедьовър?

Това е въпроса който вълнува всички участници. Не! Това е въпроса който вълнува и всички големи художници...всъщност, да направи шедьовър, това е целта на всяка творческа личност!

Всеки задал си този въпрос, се превръща в творец. Отговора обаче не е в прерисуването на картина на друг художник. В повечето случаи, когато се прерисува творба на друг творец, няма нарушаване на авторски права. Обаче, колкото по-близо си до образа от които си взаимствал идеята, или ако просто си пречертал контурите и си ги оцветил, без да вложиш собствени емоции, то резултата е нещо което не трябва да показваш пред аудитория защото ще те засрами като творец...

Основната идея на нашия проект, е да бъдем заедно по пътя на превръщането на нашите участници в творци. Това ще им помогне във всички останали начинания в бъдеще, дори и в тези, несвързани с изкуството. Затова имаме предложение към вас - не използвайте образ на рисунки, скици или картини на други художници за модел при създаване на Ваша творба.

Има похват, при който, класически творби се прерисуват с цел обучение...затова, може би, идеята да се рисува репродукция на друга картина би била чудесна тема за следващ конкурс...това ще покаже бъдещето...до тогава, ще се радваме да виждаме Вашия личен творчески импулс, пресъздаден и изпратен за показване пред аудиторията ни.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Собственик на ARTCONTESTOR.com e ТКТехнолоджи ЕООД,

адрес на регистрация: България, гр.Велико Търново, 5000,

ул.Асен Русков №5А, ЕИК:104639466 МОЛ:Тодор Колев

Контакти

за участия в конкурси както и за 

въпроси свързани с предадени лични данни, 

можете да се свържете с нас чрез:

email: artcontestor@gmail.com

Ползването на сайта е предмет на следните

©2014 artcontestor.com, създаден за галерия ГАЛАСАРТ от ТКТехнолоджи ЕООД