top of page

ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Леонардо - да рестартираме брояча!


Когато написах заглавието, го погледнах и си помислих 'Колко странно звучи! Това заглавие, ще привлече ли читатели към съдържанието на написаното?...'

Основната идея на нашия

проект наречен 'ARTONTESTOR.com' е да

предостави достъпно и безплатно място за изява на децата. Равносметката до сега е че проекта е успешен и броя на предадените рисунки расте непрекъснато!

За съжаление, масовото участие в конкурсите ни подведе. За настоящото издание на 'Леонардо - художника инженер', ние се предоверихме на популярността на сайта и не предприехме никакви други действия за популяризиране. Резултатът е много полезен за анализ.

До този момент, имаме регистрирани само 3 творби на участници...

Въпреки това, ние сме твърдо убедени в полезността на конкурса! Предадените творби са страхотни и това потвърждава тезата ни, че инженерното творчество на Леонардо да Винчи е много добро вдъхновение и един много интересен експеримент !

Вместо да отменим настоящото издание, ние решихме да удължим срока на конкурса!

Запомнете новата крайна дата - 1ви Юни,2016г! Участвайте!

Защо?

1. Участието е лесно, достъпно и безплатно!

2. Всички картини, с изключение на първите три, остават за създателите им. Ако сметнете че картината ви е недооценена, то оставайки във вашия дом, вие ще имате страхотно украшение и шедьовър.

3. Всички картини ще бъдат публикувани на сайта и аудиторията ни ще има възможност да се наслади на таланта Ви.

4. Освен обявените награди за първите три места, има още много други награди за мнозинството от участниците. Всички участници, ще бъдат поканени заедно с придружители, да присъстват на партито за награждаването.

5. Създаването на картината ще се превърне в процес в който ще научите много нови неща за Леонардо да Винчи и за инженерните проекти с които той надраства времето си! Как се става гений? Въпроса чака вашия отговор!

6. Партньорите ни са ентусиазирани от резултатите на досегашните издания на конкурса, затова на най-добрите рисунки, ще бъде предложено да участват в изложба.

Разбира се, споделените опасения, може би са излишни. Няколко пъти вече сме получавали по 40-50 имейла с рисунки в последния ден на обявен конкурс. Може би и сега ще се получи така? Нашата молба е - предавайте рисунката веднага след като е завършена. Не чакайте крайния срок! Повечето рисунки имат нужда от преглед и редактиране, което ние правим преди публикуването им, получавайки повече от 20 рисунки за ден не е трудност за нас, но предразполага към грешки и забавяния.

И така, 'Леонардо - художника инженер'2016, новия срок за предаване на рисунките е 1-ви Юни, 2016г. Време в което ще се фокусираме на популяризирането му, а очакванията ни са, в сравнение с 2015г. участниците да се удвоят!

bottom of page