top of page

ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Новото дарение


Днес, поредното дарение на сума събрана от продажби на детски рисунки е вече факт. Може би ще забележите, че за първи път нарушихме традицията и вместо 300, преведохме 240лв.... Всъщност, грешката е вярна...Преди няколко дни, поредният ценител на детските рисунки, ни предложи един интересен начин за закупуване на желаната творба - преведе обявената сума 60 лв. директно на дома на отец Иван, така на нас не ни остана нищо друго освен да добавим събрания остатък и да направим и нашия превод.

Искам да изкажа благодарност на всички които разбраха ползата от такива малки жестове.

Днес разговарях по телефона с отец Иван и му разказах, че това не са пари от организаторите на сайта а са дарение от децата участници в конкурсите на ARTCONTESTOR.

Ние сме убедени, че парите ще бъдат употребени по най-правилния начин, затова продължаваме напред!

Брояча отново е нулиран. Скоро ще ви разкажем за следващата ни кауза.

bottom of page