ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

16! Леонардо-предизвикателството

May 16, 2016

 

16-ти Май, 2016г...16 дни преди края на третото издание на конкурса 'Леонардо-художникът инженер'. 

Питаме - какво означава да приемеш едно предизвикателство?

Отговор - това е смелостта да се изправиш срещу конкурентите и да провериш способностите си.

По-бързо, по-високо, по-далече! Когато обаче способностите не се оценяват от метър и хронометър се оказва, че предизвикателството за някои участници е сложно понятие.

Дали да се довериш на оценката на други и те да определят изхода на състезанието? Това измества истинското предизвикателството и поставя прегради пред себедоказването.

 

Оценката която ще даде журито е всъщност единствено предизвикателство за нас и ние като организатори сме го приели: 

- Да направим класиране на художествени произведения, чиято реална оценка може да се даде само от публика и ценители.

 

Не забравяйте,  правилният отговор го подчертахме още в началото!

Истинското предизвикателство за вас е да срещнете конкурентите си. Нашето жури е безпристрастно и единствената му цел е да създава мотивация за младите творци...

 

Ще приемете ли вие нашето предизвикателство и каква е вашата причина да го направите?

Очакваме отговорите ви на платно с размери обявени в регламента на конкурса...16 дни, от днес до 1-ви Юни...УСПЕХ!

 

Please reload

Featured Posts

ARTweekend - ЛОГО-то!

May 24, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts

December 6, 2019

October 6, 2019

Please reload

Search By Tags
Please reload