top of page

ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

16! Леонардо-предизвикателството


16-ти Май, 2016г...16 дни преди края на третото издание на конкурса 'Леонардо-художникът инженер'.

Питаме - какво означава да приемеш едно предизвикателство?

Отговор - това е смелостта да се изправиш срещу конкурентите и да провериш способностите си.

По-бързо, по-високо, по-далече! Когато обаче способностите не се оценяват от метър и хронометър се оказва, че предизвикателството за някои участници е сложно понятие.

Дали да се довериш на оценката на други и те да определят изхода на състезанието? Това измества истинското предизвикателството и поставя прегради пред себедоказването.

Оценката която ще даде журито е всъщност единствено предизвикателство за нас и ние като организатори сме го приели:

- Да направим класиране на художествени произведения, чиято реална оценка може да се даде само от публика и ценители.

Не забравяйте, правилният отговор го подчертахме още в началото!

Истинското предизвикателство за вас е да срещнете конкурентите си. Нашето жури е безпристрастно и единствената му цел е да създава мотивация за младите творци...

Ще приемете ли вие нашето предизвикателство и каква е вашата причина да го направите?

Очакваме отговорите ви на платно с размери обявени в регламента на конкурса...16 дни, от днес до 1-ви Юни...УСПЕХ!

bottom of page