top of page

ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Леонардо 2016 - класиране и награждаване

'Леонардо-художникът инженер 2016' приключи. Спецификата в регламента и ограниченията в техниката не отказаха 30 участника да направят свой проект с интерпретация по зададената тема. Сега всички които следят конкурса желаят да видят резултата изразен в класиране.

Оценяването вече започна, но обсъждането и последващото финализиране на решението на журито са свързани с отнемаща време комуникация.

Моля следете датите:

15-ти Юни, 2016г. - публикуване на имената на десетте участника чиито творби са събрали най-много точки при оценяването.

15-ти Юни - 25-ти Юни,2016 - С цел потвърждаване на оценката, очакваме на адреса на галерията, да получим оригиналите на обявените десет картини.

15-ти Юни - 20-ти Юни,2016г. -Публикуване на информация за членовете на журито.

3-ти Юли,2016г. - Тържество за обявяване и награждаване на Първите три места и останалите седем творби, събрали най-много точки при оценяването.

Независимо от класирането, тържеството по награждаването е замислено да бъде подарък за всички участници в конкурса. Моля запазете във вашия календар датата 3-ти Юли, 2016г. Всеки участник ще получи нашата покана с подробности за мястото и времето на събитието.

bottom of page