ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Леонардо'2016 - 10-те рисунки, събрали най-високи оценки от журито.


Леонардо-художникът инженер'2016. Предизвикателството да експериментират по зададената тема, беше прието от 30 деца които ни предадоха за оценяване 31 картини.

Към всички участници, отправяме нашите поздрави за постигнатото! Голяма част от рисунките отразяват оригинални и премислени идеи. Това което сте научили за Леонардо да Винчи благодарение на този конкурс със сигурност ще ви потрябва... дори и само в разговор за изобретателя на парашута, за който ще имате готови отговори.

И така, нашето жури разгледа и даде своята първоначална оценка на вашите творби.

Десетте участници, които трябва да ни изпратят оригиналите на картините си за преглед 'на живо' и оформяне на крайно класиране са:

Виктор Иванов, 13г., гр.Ловеч

Десислава Цветанова Димитрова, 13г., гр.Ловеч

Ивайло Янев, 15г. гр.Пловдив

Ивона Александрова (картина 1 -'Съвършенно единство'), 18г.,гр.Шумен

Йордан Хаджистойчев, 17г. гр.Сливен

Лорийн Тевекелян, 15г. гр.Стара Загора

Полина Стойчева 14г. гр.София

Полина Стоянова,16г. гр.Ловеч

Сара Иванова, 13г., гр.Стара Загора

Татяна Стоянова,16г. гр.Ловеч

Молим за вашата бърза реакция - до 26ти Юни, очакваме картините на адреса на галерията: гр.Стара Загора, 6000, ул.К.Ганчев №85, галерия ГаласАрт.

Всички картини класирани след 3-то място ще бъдат върнати на участниците.

Напомняме, всички участници, ще получат нашата покана за тържеството по награждаването, на което заедно с класирането, ще се постараем да покажем нашата признателност за положения труд!

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Собственик на ARTCONTESTOR.com e ТКТехнолоджи ЕООД,

адрес на регистрация: България, гр.Велико Търново, 5000,

ул.Асен Русков №5А, ЕИК:104639466 МОЛ:Тодор Колев

Контакти

за участия в конкурси както и за 

въпроси свързани с предадени лични данни, 

можете да се свържете с нас чрез:

email: artcontestor@gmail.com

Ползването на сайта е предмет на следните

©2014 artcontestor.com, създаден за галерия ГАЛАСАРТ от ТКТехнолоджи ЕООД