top of page

ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Леонардо'2016 - Журито!

Конкурсите които организираме, имат една основна цел - да зададат тема по която нашите участници да разработят проект и да бъдат мотивирани за развитие в изобразителното изкуство. Мотивацията е много чувствителна материя. Има хора които се мотивират само от материалните приходи, други търсят сигурност, признание и самоутвърждаване...

Организирайки конкурс със сериозен спонсор и награди, нашата основна отговорност е да бъде направено честно и обективно класиране.

За да споделим тази отговорност и да запазим мотивацията на нашите участници и занапред, ние избрахме жури с разностранни интереси и профил... нека ги представим в няколко публикации!

ХУДОЖНИЦИТЕ:

Сали Гети (Sally Gatie), Великобритания

Познаваме Сали от изложението в Харогейт, Великобритания.

Суматоха в която всеки участник подготвяше щанда си...и една от най-сърдечните англичанки които съм виждал, отдадена на изкуството с творби огромен формат...впечатляващо!

Лични благодарности за участието й!

Запознайте се с нея на www.sallygatie.com

'My technique is fairly ritualistic, a combination of planning, layering, accidents, and a kind of mantra in my repetitive painting process. Without realising, and over a period of time, I begin to combine various painting methods while working purely in oils: watercolour techniques sneak into my repertoire, the layering of washes and glazes, as I allow the glaze to drift into the opaques, creating a covering of accidental colour.'

Иван Арабаджиев, гр.Стара Загора

Няма нищо по-хубаво да познаваш интересни хора! Дали мога да опиша Иван в няколко реда?

Изложби в Стара Загора, Плевен, София, Ловеч, Хасково, Пловдив, Благоевград и Одеса...

Художниците се описват с изложбите в които участват...

Иван обича и работата с деца и можем да добавим участията му в Академии по изобразително изкуство като тези в Разлог и Широка Лъка...

Стил на рисуване, който впечатлява с хармония и спокойствие...

За мен беше вълнуващо да наблюдавам как членовете на журито оценяваха през призмата на личния си мироглед...

Очаквайте продължение :)

bottom of page