top of page

ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Леонардо'2016- Журито! (продължение)

Организирайки конкурс със сериозен спонсор и награди, нашата основна отговорност е, да бъде направено честно и обективно класиране.

Продължаваме представянето на журито на конкурса...

ХУДОЖНИЦИТЕ (продължение):

ГАЛА (Галя Колева)

Мога да представя Гала и като художник от журито, и като един от организаторите на конкурса. Въпреки двете възможности, ще споделя накратко няколко думи за художника...

Галя Колева, рисува под псевдонима ГАЛА в стил който най-близо би звучал като Абстрактен експресионизъм.

Активно рисува, участвала е както в изложби в България така и на изложения в чужбина, предимно Великобритания.

'След като открих собствена галерия в началото на 2013г. излагам предимно тук, в помещенията на ГаласАрт. Единственото друго място което ме привлича това е...интернет и неговите 'облаци'.

През Май 2015г., стилът и творчеството ми бяха признати от сайт на американско художествено общество. www.ASINGULARCREATION.com ме престави пред аудиторията си с великолепна оценка.'

ОРГАНИЗАТОРЪТ:

Тодор Колев

След като обявих съпругата си Галя за част от художествената квота на журито, за мен остава цялата отговорност да се представя за организатор на конкурса Леонардо-художникът инженер.

Аз съм инженер, бил съм в много страни по света и идеята да бъдем активни граждани тук в България, все повече ме обземаше. Накрая открих, че имаме знанията и ресурса да направим онлайн място за изява на децата, така че да ги мотивираме и подпомагаме в израстването им.

Сигурен съм, че всеки посетител на сайта вече е направил своето класиране. Моята лична отговорност беше, да дам собствената си оценка за творбите. След това просто приложих математически умения :) . Сумирах оценките на още четирима уважавани от мен специалисти, които по никакъв начин не обменяха мнения помежду си.

Все още ни предстои да потвърдим избора си.

Във всеки случай, аз виждам много желание за развитие и в децата които останаха извън първите десет. Не забравяйте, ако сте в началото на пътя, отказване НЯМА! Ние сме с вас и продължаваме напред!

СПОНСОРЪТ

КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3

Петият член на журито е спонсора на конкурса. (следва продължение)

bottom of page