top of page

ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Леонардо'2016 -Журито! (продължение)


Организирайки конкурс със сериозен спонсор и награди, нашата основна отговорност е, да бъде направено честно и обективно класиране.

СПОНСОРЪТ

КонтурГлобал Марица Изток 3

Петият член на журито е спонсора на конкурса.

"КонтурГлобал Марица Изток 3” е важна част от голямото енергийно семейство на международната компания ContourGlobal, която е независим производител на електроенергия. В България ContourGlobal е мажоритарен собственик на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3" - една от четирите топлоелектрически централи в комплекса „Марица-изток”. Чрез програмата си за Корпоративна социална отговорност компанията ежегодно подкрепя множество и разнообразни проекти в подкрепа на местната общност в области като образование, спорт, подкрепа на младежки инициативи, опазване на местните традиции, подкрепа на хора в неравностойно положение и др.

КонтурГлобал Марица Изток 3 подкрепя конкурса „Леонардо – художникът инженер“ за трета поредна година, още от първото му издание през 2014 год. Благодарности за поканата от организаторите – Галерия „Галас Арт“. Щастливи сме, че сме част конкурса и че с наша помощ млади таланти получават поле за изява.

bottom of page