ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Коледен арт двубой


Ние сме галерия ГаласАрт, гр.Стара Загора. Проекта ARTCONTESTOR.com, беше започнат с цел да се утвърди като място за изява на младите таланти на България в сферата на изобразителното изкуство. Идеята набира популярност и един от резултатите е, че в състезанията започнаха да се открояват участници на които можем да предложим по-високо ниво на подкрепа. Младите художници, подобно на всички свои колеги, тепърва имат пред себе си задачата да се утвърждават, да се борят с недоверието и да търсят път към успеха. Ние ще им дадем още една причина да присъстваме в техните автобиографии! През месец декември, 2016г. Галерия ГаласАрт, организира изложба 'КОЛЕДЕН АРТ ДВУБОЙ'. В състезателен и конкурентен дух, ще представим пред посетителите изкуството на Ивона Александрова Иванова, 18г. от гр.Шумен и Полина Георгиева Стойчева, 14г. от гр.София.

Имаме намерение, 'КОЛЕДЕН АРТ ДВУБОЙ' да се превърне в традиционна коледна проява. В началото на всяка година, ще отправяме предложение към участници забелязани с оригинален стил и техника. Те ще имат време да се подготвят и приключвайки годината, от една страна изложбата ще е стимул за развитието им, от друга страна, ние сме уверени, че ще я превърнем в най-интересното арт събитие на града.

Художничките които ще направят първият арт двубой, бяха представяни както със своите досегашни участия в конкурсите, така и с наши публикации. Какво още можем да кажем за тях?

(следва продължение)

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square

Собственик на ARTCONTESTOR.com e ТКТехнолоджи ЕООД,

адрес на регистрация: България, гр.Велико Търново, 5000,

ул.Асен Русков №5А, ЕИК:104639466 МОЛ:Тодор Колев

Контакти

за участия в конкурси както и за 

въпроси свързани с предадени лични данни, 

можете да се свържете с нас чрез:

email: artcontestor@gmail.com

Ползването на сайта е предмет на следните

©2014 artcontestor.com, създаден за галерия ГАЛАСАРТ от ТКТехнолоджи ЕООД