ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

КОЛЕДЕН АРТ ДВУБОЙ - Плакатът


Как КОЛЕДЕН АРТ ДВУБОЙ ще стане най-интересното коледно арт събитие на гр.Стара Загора?

Всяка от двете художнички вече работи над петте творби за участието си. Това е тяхната първа комерсиална изложба.

Защо говорим за художнички?

Това са момичета на 18 и 14 години. Може би те ще станат архитекти, 3D аниматори или просто личности?

Галерия ГаласАрт ще бъде част от тяхната история а те могат да станат част от вашата приказка ... ако намерите достатъчно основания да купите картина от изложбата.

Забележка: при анонсиране на изложбата, използваме само предишни творби на участничките. Творбите от събитието, няма да бъдат публикувани онлайн преди 05.01.2017г.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Собственик на ARTCONTESTOR.com e ТКТехнолоджи ЕООД,

адрес на регистрация: България, гр.Велико Търново, 5000,

ул.Асен Русков №5А, ЕИК:104639466 МОЛ:Тодор Колев

Контакти

за участия в конкурси както и за 

въпроси свързани с предадени лични данни, 

можете да се свържете с нас чрез:

email: artcontestor@gmail.com

Ползването на сайта е предмет на следните

©2014 artcontestor.com, създаден за галерия ГАЛАСАРТ от ТКТехнолоджи ЕООД