ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Дарение за добра кауза


За трета поредна година, галерия ГаласАрт, ще бъде сред дарителите за благотворителния търг на Американската търговска камара в България. По време на официалната вечеря за деня на благодарността на 22-ри ноември, картината "Фламинго" на ГАЛА, ще бъде продадена с явно наддаване а събраната сума ще осигури стипендии за надарени деца в България.

Желаем успех на търга!

През 2015-та, на същото събитие, за картината "Лили", наддаването стигна до приятната сума 2000лв.

Тези пари осигуриха на едно дете, една пълна целогодишна стипендия!

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Собственик на ARTCONTESTOR.com e ТКТехнолоджи ЕООД,

адрес на регистрация: България, гр.Велико Търново, 5000,

ул.Асен Русков №5А, ЕИК:104639466 МОЛ:Тодор Колев

Контакти

за участия в конкурси както и за 

въпроси свързани с предадени лични данни, 

можете да се свържете с нас чрез:

email: artcontestor@gmail.com

Ползването на сайта е предмет на следните

©2014 artcontestor.com, създаден за галерия ГАЛАСАРТ от ТКТехнолоджи ЕООД