ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Художникът инженер'2017


"Леонардо - художникът инженер" отива в нашата история и спомени! С трите издания на конкурса, заедно с вас, положихме началото на много вълнуващ проект! Ние подхранваме любопитството ви по темата, а вие допълнително търсите вдъхновение от информацията която може да намерите в енциклопедиите и интернет!

Леонардо да Винчи ни показа пътя за развитие на конкурса който продължава обновен!

Изобретателите създали съвременния свят са достойни да бъдат вдъхновение за картина, защото имат нещо общо с вас!

Желанието да се твори и създава е толкова общо в техниката и в изкуството, че самите ние останахме учудени как така се вдъхновихме от връзката им без да сме я осъзнавали!

И така, промените!

Всяка година, темата ще остава същата, но ще е посветена на различен изобретател!

Изискванията за техника и размер на картината остават както преди и заедно с останалите подробности, съвсем скоро ще бъдат описани на специално посветена страница на сайта.

И най-важното!

Всеки следващ конкурс ще бъде обявяван на 1-ви ноември -ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!

и ще приключва на 24-ти май, ДЕНЯТ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА И ПИСМЕНОСТ!

Между тези две дати, ние ще подхранваме вашата фантазия с любитни факти по темата и с публикации за спонсорите и партньорите.

Очакваме вашата инициативност!

"Художникът инженер'2017" започва сега а НИКОЛА ТЕСЛА заменя ЛЕОНАРДО да ВИНЧИ!

"Не се тревожа, че откраднаха идеята ми!

Тревожа се, че нямат тяхна собствена!"

Какво друго е казал и изобретил Тесла?

Следва продължение...

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Собственик на ARTCONTESTOR.com e ТКТехнолоджи ЕООД,

адрес на регистрация: България, гр.Велико Търново, 5000,

ул.Асен Русков №5А, ЕИК:104639466 МОЛ:Тодор Колев

Контакти

за участия в конкурси както и за 

въпроси свързани с предадени лични данни, 

можете да се свържете с нас чрез:

email: artcontestor@gmail.com

Ползването на сайта е предмет на следните

©2014 artcontestor.com, създаден за галерия ГАЛАСАРТ от ТКТехнолоджи ЕООД