top of page

ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

"Коледен арт двубой"- можеш ли да фокусираш?


Можеш ли да фокусираш? Въпрос който на английски звучи така кратко - Can you zoom in? Произнасям го с учудване, може би защото лично аз трябваше да изпитам своето зрение!

Полина Стойчева, тепърва ще оформя своя стил!

Възраст 14г.!

Сега е времето в което тя все още се влиае от авторите които вижда в интернет. И все пак... майсторски използва четката за да покаже богатството на собствената си фантазия.

Кога фантазията става мироглед? Може би малко по-късно! Полина има пред себе си пътя който ще я отведе до цената на подписа положен в долния десен ъгъл на картината. И все пак, можеш ли да фокусираш...когато е използвана четка с един косъм?

"Паралелни светове" с рамер 60х50см...може би картина за която имате нужда от очите на тинейджър, защото аз трябва да използвам функциите на цифровата фотография. Така мога да разбера красотата на точките по крилата на пеперудите.

Какво още може да се открие в картините на Полина? Може би ще ни го споделите когато разгледате картините от "Коледен арт двубой"...

bottom of page