ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Коментари към нашите НОВИНИ


"НАШИТЕ НОВИНИ" е рубрика, която добавихме преди време, за да споделяме интересни събития от живота на галерията и съобщения свързани с конкурсите ни.

Благодарим за отзвука който получаваме на имейлите ни!

Позитивизмът ви ни убеди че можем да добавим функция за коментари под новината и така мненията ви да достигнат и до останалата част от аудиторията на сайта.

Вярваме, че тази възможност няма да привлече само "хейтъри" които да развалят добрите ни намерения. На всяка обективна критика, ние ще даваме пояснения или ще я имаме предвид при развитието на сайта.

Използвайте акаунта си във Фейсбук и споделете вашето мнение.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Собственик на ARTCONTESTOR.com e ТКТехнолоджи ЕООД,

адрес на регистрация: България,гр.Велико Търново,5000,

ул.Асен Русков №5А, ЕИК:104639466 МОЛ:Тодор Колев

Ползването на сайта е предмет на следните

Контакти

за участия в конкурси както и за 

въпроси свързани с предадени лични данни,

можете да се свържете с нас чрез:

email: artcontestor@gmail.com

©2014 artcontestor.com, създаден за галерия ГАЛАСАРТ от ТКТехнолоджи ЕООД