ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

"Художника инженер'2017" - най-първият!


Здравейте!

Аз съм художник, но моят син Емо драсна първата си чертичка чак на 3 години. Вече се бях притеснила... Но, оттогава не е спрял – рисува, конструира и фантазира. Предимно машини. Много е жалко, че има такова ограничение в долната възраст на децата, защото за инженерната мисъл това е без значение, според мен. Така или иначе, тъй като това е категорията за него като художник, ви изпращам няколко от рисунките му. Форматът е А4, но, все пак, е извън конкурсната програма.

Как бихме могли да благодарим за такъв имейл?

Особенно когато виждаме рисунки, толкова свързани с темата на конкурса !?

"Художника инженер'2017" е развитие на идея чието олицетворение беше Леонардо да Винчи...

Благодарение на този сайт, самите ние разбрахме децата на България а това се оказа много задължаващо!

Наистина, съжаляваме, че към момента провеждаме годишният конкурс само в една възрастова група.

Всеки следващ път, по-малките деца са все по-амбицирани да покажат свои творби наравно с големите.

Какво можем да обещаем?

Всички деца, ненавършили 12 г. ще видят публикувани рисунките които ни изпратят и ще получат специална грамота от нас!

Всички останали, ще получат безпристрастно оценяване от петчленно жури и ще участват в такъв странен проект, търсещ връзка межу инженерните изобретения и изкуството...

Емил Даниелов Петров на 7г. от гр. София я намери... а вие?

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Собственик на ARTCONTESTOR.com e ТКТехнолоджи ЕООД,

адрес на регистрация: България, гр.Велико Търново, 5000,

ул.Асен Русков №5А, ЕИК:104639466 МОЛ:Тодор Колев

Контакти

за участия в конкурси както и за 

въпроси свързани с предадени лични данни, 

можете да се свържете с нас чрез:

email: artcontestor@gmail.com

Ползването на сайта е предмет на следните

©2014 artcontestor.com, създаден за галерия ГАЛАСАРТ от ТКТехнолоджи ЕООД