top of page

ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

ТЕСЛА и ИЗВЪНЗЕМНИТЕ


"ХУДОЖНИКЪТ ИНЖЕНЕР '2017" Конкурс с който се стремим да отправим предизвикателство към фантазията и креативността на участниците!

Но защо креативността е важна за процеса ви на израстване?

Направете сравнение! Повечето конкурси по изобразително изкуство, обръщат внимание на школуването на използваната техника.

Не и ние!

Ние насочвахме вниманието ви към инженерните открития на Леонардо а сега към Тесла и това няма нищо общо с изкуството...според някои...

Не и за нас!

Много от опитните художници, със сигурност ще споделят, че имат картини станали шедьоври, но нарисувани "на един дъх". Друг път, "липсата на вдъхновение" ги кара да гледат празния лист и със страх да насочват към него четката...

И това е връзката! Креативността!

За създаването на един продукт и сега и в миналото много корпорации изразходват огромни средства в лабораториите си. Въпреки това, преглеждайки значимите открития ние разбираме, че винаги са били резултат на случайна искра, въобръжение и идея на откриватели, които дори са страдали от липса на финансиране.

При Никола Тесла идеите идват една след друга и всичките гениални. Така започва връзката с теориите на конспирацията! Ако напишете в Интернет "Тесла и извънземните" излизат много публикации в които креативността се измества от влиянието на извънземен разум.

За вдъхновение на годишния конкурс, избираме теми чрез които се фокусираме в креативността защото тя може да се тренира или поне да се открие дълбоко в нас приемайки, че е нещо което е заложено в природата на човека.

Ако искаме да видим красивото звездно небе, трябва да избягаме от светлините които ни заливат в градовете...същото е с креативността. За да виждаме и създаваме гениалното, трябва да се научим да затъмняваме целия информационен поток в който се намираме, защото мозъкът ни се изгубва в образите които го заливат отвсякъде.

Това е и нашата цел! Ние не искаме да ви плашим със сложни думи! Това е един ЛЕСЕН ПРОЕКТ. Целта ни е да развиваме креативност. Трябва само да се запознаете с информация по темата и да създадете идея от искрата на вдъхновението.

УСПЕХ!

bottom of page