ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Тесла 2017 - Награждаването


1-ви Юли, 2017г., галерия ГаласАрт, гр.Стара Загора, Награждаване на победителите!

Имаме удоволствието, за всички които не успяха да дойдат, да споделим моменти от тържеството което организирахме за участниците в конкурса "Художника инженер'2017".

Всъщност, това което неприсъствалите все още не знаят е, че благодарение на страхотните ви картини, взехме решение - абсолютно всеки участник ще получи поощрителна награда.

И разбира се, мога ли да забравя българският Принс и талантливата Ева!

Благодаря ви за страхотните песни! Аз се подсигурих със селфи и автографи...

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Собственик на ARTCONTESTOR.com e ТКТехнолоджи ЕООД,

адрес на регистрация: България, гр.Велико Търново, 5000,

ул.Асен Русков №5А, ЕИК:104639466 МОЛ:Тодор Колев

Контакти

за участия в конкурси както и за 

въпроси свързани с предадени лични данни, 

можете да се свържете с нас чрез:

email: artcontestor@gmail.com

Ползването на сайта е предмет на следните

©2014 artcontestor.com, създаден за галерия ГАЛАСАРТ от ТКТехнолоджи ЕООД