top of page

ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Художникът инженер'2018 - изненадата!


Интернет е средство за натрупване и предаване на информация!

Интернет е инструмент за разпространяване на словото!

Това са клишета, защото са факти повтаряни до безкрай.

Излизайки от клишетата, никой не се замисля, ако човечеството не беше достигнало сегашното технологическо развитие, как може да бъде създаден подобен инструмент?

Интернет това е продукт свързан с технологията на своето време!

Въпреки, че самите ние сме в Интернет нека не се отдалечаваме от идеята за конкурсите на Артконтестор!

С темите на "Художникът инженер" отдаваме почит на изобретателите чиито откритията са вече незабележими, защото са станали наше ежедневие!

И така, тук идва темата за "Художникът инженер'2018"...

Избрахме я шокиращо изненадваща:

КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ и неговото изобретение!

Запазваме традицията да ви предизвикваме по изненадващ начин, но както винаги ще обясним в детайли.

ПИСМЕНОСТТА!

Писмеността не е култура! Писмеността е технология толкова гениална и учудваща! Върнете се назад във времето и си представете в древността, откриване на начин един човек да предаде мисли и информация на друг човек, без дори да го е виждал.

Чудо!

Писмеността всъщност е инструмент и технология за натрупване, разпространение и предаване на информация! Ето как се върнахме към Интернет!

Интернет е много важна технология, която прави информацията лесно достъпна и това води до ускорено развитие на науката и културата. Но какво се крие зад името ИНТЕРНЕТ?

Отговорът е, че освен самата мрежа, това са едни много големи центрове за данни наречени още Дейта центърс (Data centers) в които информацията се натрупва за да се използва от потребителите на мрежата.

Държавите, на чиито територии се изграждат дейта центрове, си осигуряват стабилност и достъп до много ресурси.

И отново - Климент Охридски и създаването на българската писменост.

Всъщност, чрез писмеността която Климент Охридски заедно с екипа си наречени "седмочисленици" създават, територията на България се превръща в алтернативно трето най-голямо местоположение на "дейта центровете" на средновековният "интернет" към което се "свързват" още няколко държави.

Както и преди, конкурсът започва на 1-ви ноември, но с предварителното обявяване на темата, ние решихме да припомним посланието ни към младите художници:

Сега е моментът да експериментирате създаване на шедьовър по изненадваща и предизвикателна тема! С конкурсите, възпитаваме креативност и комбинативно мислене които ще са ви необходими в бъдеще!

bottom of page