top of page

ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

КОЛЕДЕН АРТ ДВУБОЙ - партньорите


Продължаваме с представянето на второто издание на "КОЛЕДЕН АРТ ДВУБОЙ"!

Имаме удоволствието да ви разкажем за партньорите ни в организацията на тазгодишния двубой.

„КонтурГлобал Марица Изток 3“

Международната компания ContourGlobal е независим производител на електроенергия с богато портфолио от производства, разположени на три континента – Европа, Латинска Америка и Африка.

В България ContourGlobal е мажоритарен собственик на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ - първата топлоелектрическа електроцентрала на лигнитни въглища на Балканския полуостров, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност и опазване на околната среда.

Като част от своята Програма за корпоративна социална отговорност, „КонтурГлобал Марица Изток 3“ ежегодно осъществява редица проекти в подкрепа на местната общност в областите на образованието, здравето, екологията и човешките права; дейностите са насочени основно към деца и младежи, хора от третата възраст, хора в неравностойно положение.

Компанията е генерален спонсор на конкурса „Художникът инженер“ от самото му създаване през 2014 г., подкрепяйки изявите на млади и талантливи художници. Имаме удоволствието, от тази година, да си партнираме и във вълнуващия нов елемент на проекта – Коледния арт двубой на призьорите.

bottom of page