top of page

ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Художникът инженер'2018 - темата


Българската азбука

Пътищата на обикновенната и златната идея започват еднакво. Един проблясък се свързва с волята за успех и желанието да създаваш при което се оформя свойство наречено креативност.

След първите стъпки обаче, идва много важния момент, който разделя пътя на златната от този на обикновенната идея.

Момента на отделянето е способността на златната идея да се саморазвива и самоподхранва, което всъщност означава да променя първоначалния замисъл като става все по-интересна и печеливша.

Започнахме поредицата от годишни конкурси като проект който да поставя пред участниците в ARTCONTESTOR по-професионално предизвикателство. Използвайки техниките и материалите на възрастните художници, младежите от конкурса "Леонардо" правеха своите първи картини на платно и упражняваха техники и стил на рисуване.

През следващите години, ние разбрахме, че с необичайната тема на конкурса, предизвикваме креативността на участниците и мотивираме нейното развитие. Креативност е когато по някакво странно задание, приложиш нестадартно решение така че резултатът да е по-печеливш и по-оригинален от този на останалите.

Креативността помага не само в изкуството, тя е основно качество в науката, бизнеса, спорта и всички останали дейности които човек упражнява.

Ето как нашата идея се превърна в "златна" - разбрахме, че годишния конкурс по рисуване вместо проект за художници, може да стане инструмент за развитие на креативност която участниците ни да прилагат по-късно и извън изкуството.

След Леонардо, последва Тесла и темата започна да изисква все по-голяма креативност. Да свържеш изобретенията на Леонардо с изкуството е лесно! А изобретенията на ТЕСЛА?

Който се е колебал в предишният ни конкурс, сега с обявяването на следващия, ще има наистина повод за размисъл! Къде е Интернет...къде е българската азбука и как всичко това ще свържете с Климент Охридски в картина?

Темата на "Художника инженер'2018 - КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ и неговото изобретение!

Не сте получавали подобно задание, затова започваме да пишем повече. След първоначалното обявяване, очаквайте много информация с която ще ви покажем, че участието ще ви донесе много повече от наградите или грамотата.

А броячът на дните до началото на конкурса вече е публикуван на първа страница на сайта.

bottom of page