ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

КОЛЕДЕН АРТ ДВУБОЙ - ОТКРИВАНЕТО


"Коледен арт двубой" 2017 е вече факт!

На 2-ри декември в галерия ГаласАрт се състоя откриването на изложбата.

В приятна и уютна обстановка срещнахме участниците с техните почитатели.

Много разговори, впечатления и първи откупки на творби!

Всеки наш проект се превръща в успешна традиция благодарение на съмишлениците които срещаме във Ваше лице.

Винаги е важно, да бъдат отправяни послания!

А нашето беше:

Младите творци трябва да свикнат да се представят! Изкуството никога не е значимо само за себе си. Изкуството не е нищо ако не стигне до ценителите.

За всички които желаят да посетят изложбата, ще напомним, че са добре дошли във всички работни дни между

4-ти декември, 2017 г.

и

5-ти януари, 2018 г.

Групово селфи!

Кой ще бъде най-известния с когото са се снимали останалите?

Само бъдещето ще покаже !

:)

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Собственик на ARTCONTESTOR.com e ТКТехнолоджи ЕООД,

адрес на регистрация: България, гр.Велико Търново, 5000,

ул.Асен Русков №5А, ЕИК:104639466 МОЛ:Тодор Колев

Контакти

за участия в конкурси както и за 

въпроси свързани с предадени лични данни, 

можете да се свържете с нас чрез:

email: artcontestor@gmail.com

Ползването на сайта е предмет на следните

©2014 artcontestor.com, създаден за галерия ГАЛАСАРТ от ТКТехнолоджи ЕООД