ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Художникът инженер-непознатата тема


The Romanian Cyrillic alphabet is the Cyrillic alphabet that was used to write the Romanian language before 1860–1862, when it was officially replaced by a Latin-based Romanian alphabet. The Romanian Cyrillic alphabet was based on Bulgarian Cyrillic alphabet. Cyrillic remained in occasional use until the 1920s (mostly in Bessarabia).[1] It is not the same as the Russian-based Moldovan Cyrillic alphabet used in the Moldavian ASSR in 1924–1932 and 1938–1940, and then in the Moldavian SSR between 1940 and 1989 (except 1941–1944).

Използваме извадки от WIKIPEDIA, за да разкажем отново за настоящия конкурс "Художникът инженер"

Най-интригуващото около темата на конкурса е, че колкото и да Ви се струва позната, историята на Кирилицата или всъщност старобългарската абука, не Ви е добре известна.

Дали избрахме скучна тема за конкурса? НЕ!

Но какво толкова намираме интересно в нещо за което учим от първи клас а на всеки 24-ти май отбелязваме специално създаден за него празник?

Значението през Средновековието на създадента в България азбука, може да бъде разбрано ако споменем, че във Влашко и по-късно Румъния, старобългарската азбука се е ползвала като официална писменост до 1862г., а това са 400 години, след като България вече е изгубила своята държавност и само 16 години преди възстановяването й през 1878г.

Разбира се, ние не забравяме, че "Художникът инженер" е конкурс по изобразително изкуство! Нашата цел е да Ви предизвикаме да тренирате своята креативност и да създадете КАРТИНА по странно задание!

Не забравяйте, в бъдеще ще имате много случаи, когато ще трябва да рисувате по тема която на пръв поглед няма нищо общо с изкуството. Спомняйки си за нас тогава, може би ще се сетите и за древната технология за предаване на знания наречена АЗБУКА.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Собственик на ARTCONTESTOR.com e ТКТехнолоджи ЕООД,

адрес на регистрация: България, гр.Велико Търново, 5000,

ул.Асен Русков №5А, ЕИК:104639466 МОЛ:Тодор Колев

Контакти

за участия в конкурси както и за 

въпроси свързани с предадени лични данни, 

можете да се свържете с нас чрез:

email: artcontestor@gmail.com

Ползването на сайта е предмет на следните

©2014 artcontestor.com, създаден за галерия ГАЛАСАРТ от ТКТехнолоджи ЕООД