ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

GDPR - защита на личните данни


От 25-ти май, 2018г. влиза в сила GDPR - нов регламент на Европейския съюз, касаещ осигуряването на защита на личните данни при събирането и обработването им.

Както знаете, във връзка с изискванията на закона за авторското право, публикувайки творбите на участниците, ние публикуваме и името на автора. Така ние боравим с лични данни на участниците.

За да бъдем коректни и към вас и към законите, вече сме започнали синхронизация с новия регламент на Общите условия на сайта и на бланките за регистрация.

Към публикацията, прилагаме изгледа на новата ни бланка. Виждате как заради първите четири реда лични данни, общо по двата закона които ни касаят, ние ви предоставяме доста редове информация с която да се запознаете и потвърдите... Е за нас пък остана четенето на всичките 88 страници на новия регламент :)

За да подготвим всичко това, удължаваме конкурса "Карнавал" до 15-ти май, а следващия конкурс, ще бъде обявен от 01-ви юни, 2018г.

Дейноста на сайта, ще продължи с някои леки промени но със същия ентусиазъм и професионализъм!

Благодарим за разбирането! Вярваме че усилията ни ще бъдат подкрепени!

От екипа на АРТКОНТЕСТОР

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square