top of page

ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

14-ти май, 2018 - нашите нови общи условия и бланка за регистрация в конкурсите


От 25-ти май, 2018 г. влиза в сила GDPR - нов регламент на Европейския съюз, касаещ осигуряването на защита на личните данни при събирането и обработването им.

Както знаете, във връзка с изискванията на закона за авторското право, публикувайки творбите на участниците, ние публикуваме и името на автора. Така ние боравим с лични данни на участниците.

Моля разгледайте и се запознайте с актуализираните ни ОБЩИ УСЛОВИЯ и Регистрационна бланка за участие в конкурсите на сайта.

Двата документа са вече публикувани. Достигат чрез линковете по страниците на сайта и влизат в сила от момента на публикуването им -

14-ти май, 2018г.

От екипа на АРТКОНТЕСТОР

bottom of page