ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

14-ти май, 2018 - нашите нови общи условия и бланка за регистрация в конкурсите


От 25-ти май, 2018 г. влиза в сила GDPR - нов регламент на Европейския съюз, касаещ осигуряването на защита на личните данни при събирането и обработването им.

Както знаете, във връзка с изискванията на закона за авторското право, публикувайки творбите на участниците, ние публикуваме и името на автора. Така ние боравим с лични данни на участниците.

Моля разгледайте и се запознайте с актуализираните ни ОБЩИ УСЛОВИЯ и Регистрационна бланка за участие в конкурсите на сайта.

Двата документа са вече публикувани. Достигат чрез линковете по страниците на сайта и влизат в сила от момента на публикуването им -

14-ти май, 2018г.

От екипа на АРТКОНТЕСТОР

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Собственик на ARTCONTESTOR.com e ТКТехнолоджи ЕООД,

адрес на регистрация: България,гр.Велико Търново,5000,

ул.Асен Русков №5А, ЕИК:104639466 МОЛ:Тодор Колев

Ползването на сайта е предмет на следните

Контакти

за участия в конкурси както и за 

въпроси свързани с предадени лични данни,

можете да се свържете с нас чрез:

email: artcontestor@gmail.com

©2014 artcontestor.com, създаден за галерия ГАЛАСАРТ от ТКТехнолоджи ЕООД